Samenstelling & werkwijze

Doelstelling van de Dorpsraad Rijpwetering

De vereniging heeft tot doel:

  • Een verbindende schakel tussen gemeente en inwoners te vormen.
  • Het bevorderen van communicatie tussen inwoners, gemeente en bestuur,
  • het opstellen en onderhouden van een knelpuntennota,
  • het bevorderen van de sociale samenhang in/van het dorp.

Het bestuur zet zich in om een gezellige dorpsraad te vormen waar we met respect en een open karakter voor zoveel mogelijk mensen een open deur en ondersteuning kunnen bieden. Een opbouwende discussie is fijn, we zijn blij dat we inwoners van Rijpwetering zijn.

Klik hier voor de statuten: StatutenDorpsraadRijpwetering

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:
De voorzitter: Marga van der Poel
Penningmeester: Marikke van Vliet
Graag hebben we 5 tot 9 bestuursleden dus bent u geinteresseerd, meld u vrijblijvend aan!

De Dorpsraad belegt iedere twee maanden een  inloopspreekuur en een openbare bestuursvergadering. Voor 2019 zijn de data: woensdag 17 april, het extra onderwerp is duurzaamheid door Guido van Enckevort, adviseur van de gemeente. En woensdag 9 oktober.
Het inloopspreekuur begint vanaf 19:30 tot 20:00, vervolgens is vanaf 20:00 tot 21:30 de openbare bestuursvergadering.

Klik hier voor het huishoudelijk regelement Pijl-rechts Huishoudelijk Regelement

Bankrekening van de DorpsraadRijpwetering: NL 54 RBRB 0954 6857 68
De Dorpsraad kent leden en heft geen contributie, donaties worden op prijs gesteld.

Klik hier voor de link naar de digitale informatiegids van de Gemeente Kaag en Braassem.